Jeg tilbyder

Konsultation før fødsel:

  • Graviditetsbesøg ca. to måneder før fødsel:
   • Hvis du/I gerne vil forberede jer på amning inden den lille kommer.
   • Hvis du/I har haft et dårligt ammeforløb sidst, som du/I gerne vil gøre bedre denne gang.

Konsultation efter fødsel:

  • Etablering af fuld amning
  • Reetablering af fuld amning
  • Delvis amning
  • Amning af tvillinger
  • Tandemamning
  • Udmalkning
  • Hjælpemidler til amning
  • For meget mælk
  • For lidt mælk
  • For tidlig født
  • Adoption
  • Efter Brystkirurgi
  • Andre

Konsultationsmuligheder:

  • Hjemmekonsultation,
  • Telefonkonsultation (mulighed for skype og facetime)

Se mere info under priser.